NYHETSBREV 1 - 2020
God dag, kjære medlem!
Vi i FIP-styret ønsker deg et godt nytt år og gleder oss til å ha deg med på reisen videre. I 2020 ønsker vi å bli flinkere til og sende ut nyhetsbrev kvartalsvis. Gjennom disse brevene vil du bli oppdatert på hva vi jobber med – både bak kulissene og utad i feltet. For ved å ha din støtte som medlem i interesseforeningen Forening for Interkulturell Psykologi (FIP), kan vi jobbe for å få interkulturelt arbeid i søkelyset innad i Norsk Psykologforening (NPF), og dermed utad i samfunnet.

ÅRSMØTE

Hvert år inviteres FIP-medlemmer til årsmøte, hvor det legges frem årsrapport og regnskap for sist sesong, men vi drøfter også veivalg og faglig innhold. I år håper vi å kunne friste med et faglig innlegg i tillegg – mer informasjon kommer.

FIP-styret håper at mange av dere finner veien dit og tar med dere andre interesserte kolleger. Vi kan også tilby å møte opp i elektronisk form via Skype (må avtales på forhånd).

Hold av datoen, og velmøtt!

Torsdag 28.05.20 kl 17:00
Norsk Psykologforening
Kirkegata 3, 0153 Oslo

HØRINGSSVAR
Høsten 2019 sendte FIP en forespørsel til NPFs ledelse med ønske om at NPF skulle komme med et høringssvar i forbindelse med integreringsloven og statsborgerskapsloven. Bakgrunnen for dette var at FIP mente at det var viktig å komme med høringssvar på lovforslaget og forslag om lovendring fordi endringene som ble foreslått ville kunne ramme vilkårlig, og blant annet vil med stor sannsynlighet gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap. Dette igjen ville ramme særlig sårbare befolkningsgrupper med innvandrerbakgrunn med redusert (psykisk) helsetilstand som for eksempel traumatiserte flyktninger.

NPF svarte at de ønsket innspill fra FIP, og vi utarbeidet et forslag til høringssvar. NPF ved Arbeidsutvalget endte opp med å sende høringssvar i denne saken der flere av FIPs hovedargumenter var tatt med i høringssvaret.
Les mer
STOVNERSEMINARET
7. oktober arrangerte NPF i samarbeid med blant annet bydel Stovner et heldagsseminar på Rommen scene om levevilkår og inkludering sett i sammenheng med psykisk helse og livskvalitet. Her kan du lese mer om seminaret.

FIP var representert i seminarprogrammet gjennom styremedlemmene Malin Øyen og Usman Chaudhry som begge jobber til daglig i Rask Psykisk Helsehjelp Stovner, hvor de presenterte prosjektet ”Å møte minoriteter på deres premisser” som de arbeider med å innføre på deres arbeidsplass.
Se presentasjonen (01:25:00)
RAPPORTLANSERING: Torturert og glemt?
I mange år har eksperter i felten og internasjonale organisasjoner påpekt at rehabiliteringstilbudet for torturoverlevende er mangelfull i Norge. Røde Kors har nå gjennomført en undersøkelse av behandlings- og rehabiliteringstilbudet for torturoverlevende i Norge og sammenfattet funnene i en rapport som lanseres 27.02.20. FIP kommer til å være på lanseringen, og vi skal jobbe videre med NPF for å støtte Røde Kors sine forslag og for å høyne psykologers bevissthet rundt problemstillingen.
Mer info og påmelding
KOMMUNEPSYKOLOG-NETTVERK for traumer, kultur og migrasjon
RVTS Øst, i regi av psykologspesialist Karin Holt, har etablert et kommunepsykolognettverk som angår traumer, kultur og migrasjon. Mandat for dette nettverket er utvikling av kommunepsykologers traume-, kultur- og migrasjonskompetanse. Kompetanseutvikling skjer ved at nettverkets deltakere utveksler kunnskap og inspirerer hverandre i samlingene. Nettverket er åpent og uforpliktende og deltakerne kan møte så mange eller få samlinger det måtte passe. RVTS Øst organiserer samlingene og tar imot påmeldingene.

I løpet av våren arrangerer RVTS Øst to samlinger:
Torsdag 2. april 2020 kl 9-1530
Torsdag 28. mai 2020 kl 9-1530

Hvis du syns dette høres spennende ut og ønsker å vite mer eller melde deg på, kan Karin Holt kontaktes på e-post karin.holt@rvtsost.no.
AKTUELLE ARRANGEMENTER
Forfattermøte 
«Mylder av migrasjoner»
Onsdag 05.02.20 kl 19:00-20:30
Litteraturhuset
MER INFO

Foredrag 
«Historier fra Libanon og Palestina»
Torsdag 06.02.20 kl 18:00-20:00
Litteraturhuset
MER INFO

Teaterstykke 
«Lappjævel» med samtale om utenforskap
Torsdag 06.02.20 kl 19:00-20:30
Litteraturhuset
MER INFO
BOK- OG FILMTIPS!
Vi avslutter nyhetsbrevet med aktuelle og viktige underholdningsbidrag som kan berike ens late kvelder med kulturell kompetanse på en lettbeint måte. :-)

Bok 
Ut av skyggene av Shazia Majid
Dobbel SKUP-vinner og VG-journalist Shazia Majid debuterte i mars i fjor med sakprosaen om de første innvandrerkvinnene i Norge og deres døtre. Med usedvanlig godt research-arbeid og utmerket litterært språk fikk den strålende anmeldelser og ble Brageprisnominert. Hans Olav Lahlum kåret boka til 2019s beste bok.

TV-serie
Skitten Snø av Mahmona Khan
Høsten 2019 hadde ungdomsthrilleren fra Groruddalen premiere og kan ses på NRK nett-TV. Ikke bare en god thriller om voldtekt, skyld, skam og hevn blant en venninnegjeng med pakistanske røtter, men også en frisk pust i fremstillingen av innvandrerforeldre, -familier og –miljøer.

Bok 
Third Culture Kids av Aon Raza Naqvi (red.)
Boken samler sammen historier og egenbeskrivelser fra 30 prominente skikkelser med innvandrerbakgrunn og deres opplevelse av å vokse mellom kulturer. Strålende anmeldelser og et kollektivt maleri av det flerkulturelle Norge av og med ungdommen.
Gode ønsker og varme hilsninger fra oss i FIP-styret!
Tekstforfattere Juliane Liland Monstad, Jessica Harnischfeger og Usman M. Chaudhry.
Event-research Sara Furuholmen.
Redaktør og nyhetsbrevansvarlig Usman M. Chaudhry.