NYHETSBREV 1 - 2021
Kjære FIP-medlem!
Vi fra styret i FIP ønsker deg et godt nytt år.
Må det bringe mye du kan glede deg over til tross for innskrenkningene og uforutsigbarheten pandemien medfører.

Selv om vi alle lider under pandemien, vet vi likevel at det er noen grupper mennesker som blir hardere rammet enn andre. Dette prøver vi i FIP å holde oppmerksomhet rundt.
Dessuten er vi opptatt av hvordan pandemien fremmer en «oss-dem-tenkning» som spesielt innvandrere og deres familier kjenner på.
I disse dagene kommer vi også til å sende ut faktura for medlemsavgiften for 2021. Det går an å betale via konto eller Vipps. Og legg merke til vår nye logo!

Vi håper at dere har lyst til å støtte oss og det fagpolitiske arbeidet for mer mangfold, likeverd og kontekstforståelse videre.
Vi synes at det er på høy tid med et samlingspunkt for medlemmene våre – men vi tenker at det finnes nok webinarer og annet digitalt allerede. Derfor satser vi på at dere inntil videre føler at lesestoffet vi foreslår kan holde dere nærme oss og temaene vi alle er opptatte av.
God lesing og hold motet oppe.
Hilsen FIP-styret


        Medlemsavgift for 2021:         
Vippsnummer 21034 og pris 350,- / student 175,-.
Kan også betales med faktura som skal ha blitt sendt ut i disse dager. Ikke mottatt? Ta kontakt!
Terapi med telefontolk
Når man jobber med mangfoldige klienter må man ofte bruke tolk.
Artikkelen til psykologspesialist Steinar Johannesen belyser triaden mellom tolk, pasient og terapeut på en veldig fin og hjelpsom måte.
Særdeles god lesing!

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 11, 2020, side 806-811

LES ARTIKKELEN HER
SPØR MER!
Mental Helse Oslo har lansert en kampanje i videreføring av temaet fra fjorårets Verdensdagen for psykisk helse "spør mer" hvor de gir informasjon og oppfordring om å spørre mer på forskjellige språk.

Med fokus på psykisk helse blant innvandrerbefolkningen ønsker de å sette søkelyset på å snakke sammen, og hjelpe hverandre med det hverdagslige, og med å navigere hverandre frem til riktig og profesjonell hjelp hvis dette trengs.
Les mer
Ny doktorgrad i krysskulturell psykologi
Hildegunn Seip har forsket på barn og unge med krysskulturell identitet som deltok i kulturtilbudet Fargespill i flere norske byer. Hun fant at deltakelse i Fargespill bidro til opplevelse av anerkjennelse og tilhørighet hos de unge.

LES AVHANDLINGEN I SIN HELHET HER

Anerkjennelse skaper rom for å utvikle en trygg, sammensatt identitet. Derfor kan inkluderende, kreative arenaer som dans og musikk bety mye for unge med krysskulturell bakgrunn. Det er én av konklusjonene i doktoravhandlingen.

– Jeg ville forstå bedre hvordan det er å vokse opp med flere kulturer, og hvilke utfordringer og ressurser det gir, sier Hildegunn Seip til Psykologisk.no.
TERAPI, TRO OG LIVSSYN
FIP-styremedlem Usman Chaudhry har vært gjest på "Mellom himmel og jord" på NRK P1 og snakket om viktigheten av en viere forståelse og inkludering av kulturelle og livssynsverdier og hvordan det kan integreres i terapien. 

LYTT HER

I en relatert NRK-artikkel utdyper Chaudhry sine tanker om viktigheten av kultur- og livssynsbevissthet i psykologifaget. Les mer her
Hjalp barnesoldater med traumer
– Barna trodde at de kunne være besatt av onde ånder. Eller være forhekset. Jeg kunne gi dem en alternativ forklaring på hvordan traumene påvirker kroppen, sier psykolog Siri Kvam.

LES MER
TIL MINNE OM      NELSON MANDELA
Til minne om Nelson Mandelas bortgang 05. Desember 2013, holdt The Nelson Mandela Foundation et virtuelt minneseminar titulert “The Bonds that Bind Us: Remembering Madiba in a time of Global Fracture”. 

Paneldeltakere er Namibias førstedame, Monica Geingos, Mandelas ektefelle, Graça Machel, og fremtredende forfatter og aktivist fra Zimbabwe, Tsitsi Dangarembga. De reflekterer rundt viktige tema som felles menneskelighet, Ubuntu, frihet, forsoning, mangfold, tilhørighet og kommunikasjon i en vanskelig tid. Seminaret i sin helhet, er tilgjengelig på YouTube, og vi i FIP tenkte det kunne være til inspirasjon. 

SE SEMINARET HER
PSYKOLOGISTUDENTER UTEN GRENSER
FIPs nye studentrepresentant, Ella Marie Roll-Hansen, informerer om Psykologistudenter uten grenser (PUG) som flere av våre medlemmer kan ha nytte av å vite om!

PUG jobber for å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møtet med samfunnsutfordringer som for eksempel migrasjon, ekstremisme og etniske konflikter. 

I Bergen har PUG blant annet utviklet et søvnkurs som går inn som en del av kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. I Oslo jobber PUG for at flere studenter skal skrive hoved- og masteroppgave om samfunn- og kulturpsykologiske problemstillinger. De arrangerer idémøter for studenter interessert i tematikken der organisasjoner presenterer seg. PUG har også avdelinger i Trondheim og Tromsø og er alltid på utkikk etter nye foredragsholdere.

Besøk PUGs nettside.

Studentene i PUG er samfunnsengasjerte og ønsker å lære mer om interkulturell psykologi. PUG og FIP har mange fellesverdier og mange av våre medlemmer vil kunne ha interesse av å jobbe sammen med PUG.
AKTUELLE ARRANGEMENTER
Webinar
«Psykisk helse og kronisk sykdom hos personer med innvandrerbakgrunn»
Opptak, opprinnelig 26.01.21
YouTube v/ Diabetesforbundet
SE WEBINARET HER

Webinar
«Å være ung under en pandemi»
Tirsdag 09.02.21 12:30-13:30
Facebook Live m/ Vilde Vollestad
MER INFO

Webinar
«Makt och privilegier i psykoterapi»
Tirsdag 09.02.21 kl 17:00
Zoom m/ psykolog Malin Fors
FACEBOOK-PÅMELDING

Digital nettverkssamling
«Psykologer i kommunen: Traumer, kultur og migrasjon»
Torsdag 11.03.21 kl 09:00 - 14:00
Zoom v/ RVTS Øst
INFO & PÅMELDING

Digitalt kurs
«Arbeid med komplekse traumer hos små barn og deres familier. Hvordan hjelpe dem sammen?»
11.03.21 - 12.03.21
Zoom v/ R-BUP
INFO & PÅMELDING

Digitalt kurs
«Interkulturell kommunikasjon i helse– og sosialt arbeid med flyktninger og innvandrere»
Fredag 12.03.21 kl 09:00 - 15:00
Digitalt m/ R-BUP
INFO & PÅMELDING
BOK- OG FILMTIPS!
Vi avslutter nyhetsbrevet med aktuelle og viktige underholdningsbidrag som kan berike ens late kvelder med kulturell kompetanse på en lettbeint måte. :-)

TV-miniserie 
Unorthodox av Anna Winger 
Man kunne lett tro at dette er en banal historie om arrangert ekteskap og strenge familier. Det blir for enkelt.
Serien omhandler en vakker fortelling om oppvekst, regler og forpliktelser, gammel historikk og tradisjoner som opprettholdes og brytes, dilemmaer og valg og hvordan det kan arte seg å bryte ut og begi seg på ukjente stier i en verden man ikke kjenner.
Dette er fortellingen om "sterk" personlighet og vilje, om håp og fortvilelse som samlet gir en svært troverdig presentasjon av livet på godt og vondt i et bestemt religiøst miljø, men som mange andre miljøer kan kjenne seg igjen i. Tilgjengelig på Netflix.

Bok 
Getto av Øyvind Holen 
Øyvind Holen går i denne boken inn i historien om bydeler i Oslo som, siden slutten av 1970-tallet har blitt omtalt som «Innvandrergettoer». Med et innsideperspektiv, forsøker forfatteren å rette opp det han omtaler som «territoriell stigmatisering», gjennom dekonstruksjon av getto-fortellingene som er lagt på stedene utenfra. Boken tar for seg retorikk og bruk av «Getto»-begrepet her til lands, og har refleksjoner rundt hvorvidt «getto» også kan ha positive elementer. 

TV-serie  
Kalifat av Wilhelm Behrman
Kritikerrost svensk thriller-drama. Handlingen utforsker og dreier seg om temaer som islamsk ekstremisme, terrorisme, spenninger innen islam og blant muslimer, kvinners rettigheter og menneskerettigheter. Tilgjengelig på Netflix.

Podcast  
«Kan friluftsliv vekke redsel for sosial død?» med Tuva Beyer Broch og Shanti Gylseth Sachane
Er barndommens grønne dal egentlig grønn? Kan farger være farlige, og finnes det noe som kan karakteriseres som sosial død? I denne episoden av Akademisk Kvarter, hører du Tuva Beyer Broch, sosialantropolog ved Norsk institutt for naturforskning og forfatter av boken «Urbant ungdomsliv, natur og følelser», i samtale med FIP-nestleder, psykolog og journalist Shanti Gylseth Sachane. Lytt på Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast etc.
TIPS FRA VÅRE MEDLEMMER
Tips fra Kari Evelin Arellano Lorentzen:
I 2018 publiserte min mann og jeg en enkel og lettlest barnebok "Lulu frem og tilbake" som fremhever viktigheten av å forstå og romme barns reaksjoner på flytting mellom kulturer og språk. Den er skrevet for å gi familier i en migrasjonskontekst viktige ting å snakke om.

Tips fra Lill Salole:
Min nye bok "Cross Cultural Kids" kom ut i januar ifjor, muligens også av interesse for flere selv om hovedmålgruppe er ungdom. 

Ellers er serier Insecure, Never Have I Ever, I May Destroy You pluss musikkfilmen Black is King og dokufilmen "Reggie Yates i Hollywood" aktuelle.


Har du tips til arrangementer, underholdningsbidrag eller andre relevante og aktuelle innlegg som kan være med i neste nyhetsbrev?
Send oss en mail!
Gode ønsker og varme hilsninger fra oss i FIP-styret!
Tekstforfattere: Jessica Harnischfeger, Usman M. Chaudhry, Shanti Gylseth, Hilde Roald, Ella Marie Roll-Hansen  og Juliane Liland Monstad.
Idébidrag: Jessica Harnischfeger, Juliane Liland Monstad, Shanti Gylseth, Ella Marie Roll-Hansen, Usman M. Chaudhry og Anne Kristine Solhaug.
Redaktør og nyhetsbrevansvarlig: Usman M. Chaudhry